Phun thêu, khắc vi sợi, phảy sợi

Phun tán bột lông mày

Phun tán bột lông mày, thêu khắc sợi lông mày, phun viền mí mắt công nghệ mới nhất Hàn Quốc.   Người ta thường nói “Đôi mắt là cửa sổ tâm ...